7.11. Muotoilijan mieli

Eeva "Essi" Jaakonmäki - Muutosmuotoilijan ja kehittäjän mieli


Koulutukseltaan Essi ei ole psykologi, terapeutti tai neurologi. Hän on taustaltaan juristi ja teki 15 vuotta yritys- ja sopimusjuridiikkaa. Työpäivän jälkeen hän ajatteli, että selvisipä tämänkin päivän. Vuonna 2010 hänelle tuli tunne, että juristina oleminen oli vain työ.  Hän ajatteli, että elämä on aika arvokas juttu. Kannattaako elämä tuhlata sellaiseen, joka ei ole itselleen merkityksellistä?

Jenkeissä New Yorkissa ollessaan Essi pääsi New York Universityssä opiskelemaan coachingia. Essi piti sitä todella kiinnostavana suuntana. Se sai hänessä aikaan mindsetin muutoksen. Ennen hän näki vain ongelmia. Koulutuksen jälkeen hän näki mahdollisuuksia. Tuntui, että hänen elämäänsä tuli värejä. Essi ei ole katunut päivääkään valintansa eteen.
Kirjasuositus: Carol Dweck - Mindset: The New Psychology of Success

Tänään teemoina ovat: ajattelu, asenteet ja rohkeudesta. Etenkin näkökulmien vaihtamisen taito. Se on teille erittäin tärkeä, koska Te Muutosmuotoilijat osaatte katsoa asioita sellaisesta näkökulmasta, joista muut eivät ehkä osaa.Jos emme tiedosta ajatteluamme tai olettamuksiamme mielessämme, niin ajattelumme voi kaventua "laatikon sisälle". Tällöin toimimme vain autopilotilla ja toimimme niin kuin aina ennenkin. Jos pystymme tiedostaen johtamaan ajatteluamme, tulee siihen väljyyttä ja liikkumatilaa. Tällöin yritämme päästä tietoisesti ulos laatikostamme.

Aivoillamme on kolmentyyppisiä luontaisia taipumuksia.
 1. Turvallisuus. Toistamme turvallisia asioita ja tuttuja juttuja. Esimerkiksi menemme yleensä aina samalle paikalle istumaan Ubiikissa, jos se on vaan mahdollista.
 2. Energian säästö. Aivot säästävät esim. nälkäisinä energiaa eikä uusia, luovia asioita synny. 
 3. Lokerointi. Olemme oppineet elämme aikana tietynlaisia malleja ja rakenteita. Aivot etsivät todisteita vahvistaakseen vanhoja malleja ja vanhaa siiloutumista.


Nämä kaikki kolme ajavat meitä edellä mainitulle autopilotille. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi työmatka. Usein käy niin, että emme muista mitään työmatkastamme, koska olemme matkanneet autopilotilla.Välillä olisi hyvä pysähtyä miettimään, että onko tilanteessa läsnä ja tekeekö hyviä asioita. Lähtökohtaisesti kannattaakin tehdä niin, ettei usko puoliakaan siitä, mitä aivot teille sanovat. Pitää uskaltaa haastaa omat aivonsa ja pinttyneet mieltymykset.


Aivoissamme on negatiivisuus vääristymä. Meille on kehittynyt vuosituhansien ajan erittäin voimakas hälytysjärjestelmä. Tämä hälytysjärjestelmä on peräisin kivikaudelta. Meillä on samankaltaiset aivot vieläkin. Uhat ovat aina samanlaisia. Aivot kokevat psykologiset- ja sosiaaliset uhat ihan samalla tavalla kuin fyysiset uhat. Kun olemme ”pois, uhka” -tilassa, niin luovuutemme ja innovaatisuumme ohenee. Keskitymme tällöin enemmän siihen, että saamme uhan pois. Mielenkiintoista on, että negatiivinen tunnetila kestää pidempään kuin positiivinen tunnetila.Aivomme ovat plastiset. Ne kehittyvät koko elämämme ajan. Aivot eivät aseta rajoja oppimisellemme ja kehittymisellemme, vaan rajoite on aina pelkästään: mielikuvat, asenteet ja uskomukset. Etenkin innostuksen puute on yksi pahimmista.


Mikä tekee epäonnistumisesta onnistumisen?

 • Epäonnistumisesta syntyy oivallus
 • Tapahtuu oppimista
 • Hyväksyy itsensä vajavaisena
 • Halu jatkaa
 • Unelma
 • Karaistuminen
 • Itsensä ylittäminen ja rohkeus - uskallus lähteä rikkomaan perinteisiä malleja


Rohkeus


Rohkeus on antiikin hyve. Sen sanottiin olevan kaikkein tärkein, koska ilman sitä muita hyveitä ei voinut hyödyntää. Se on myös taito, jota voi kasvattaa. Rohkeutta voi olla myös se, että jotakin arvostetaan. Tällainen teko on äärimmäisen rohkea teko. Jätämme tällaiset kiitollisuudentunnustukset yleensä sanomatta, koska tämä on pelottavaa. Asetamme silloin itsemme avoimeksi toiselle.

Miten rohkeus näkyy? Mitä rohkeita tekoja (ihan pieniäkin!) sinä olet tänä vuonna tehnyt?
 • Olen puolustanut fyysisesti kesällä toista henkilöä.
 • Alastomaksi heittäytyminen tantra-illassa.
 • Olen päättänyt alkamaan yrittäjäksi yksin.
 • Olen lähtenyt rakentamaan aitona itsenäni oman näköistä elämääni.
 • Myöntänyt niitä asioita, joita haluaa oikeasti tehdä.
 • Tehnyt sellaisia asioita, jotka sekä kiinnostaa että haastaa itseään.
 • Itsensä haastaminen aloittamalla opiskelut uudestaan.
 • Uskaltaa sanoa sellaisia asioita, joita ajattelee.
 • En ottanut vastaa työpaikkaa, jota minulle tarjottiin, koska se ei vienyt minua haluamaani suuntaan.
 • Uskallus rakentaa oman itseni näköistä työelämää.
 • Sanoa itselleen ääneen niitä asioita, joissa kokee, että on kehitettävää tai parannettavaa.
 • Aika ja suhde aikaan. Sen hyväksyminen, että asioita ei aina voi eikä kannatakaan nopeuttaa.
 • Otin itselleni aikaa kolme kuukautta irtisanomiseni jälkeen.
 • Irtisanoin YT-neuvotteluissa 10 henkilöä, vaikka minun ei olisi ollut pakko. Tunsin nämä henkilöt, joten se teki tästä erityisen rankkaa.
 • Irtisanouduin ensimmäistä kertaa elämässäni, olen matkustellut ja tutustunut ihmisiin.
 • Olla täällä ja puhua tälle porukalle. Ilmoitin julkisesti, että haluan olla valokuvaaja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti