15.11. Muutosmuotoilu

Saara Utti - MuutosmuotoiluSaara on koulutukseltaan tuotemuotoilija, mutta alkoi heti alusta asti tekemään muotoilua palvelumuotoilun näkökulmasta. Hän tekee myös tilamuotoilua, mutta aina siten, että sen täytyy olla sidottuna käytettävyyteen ja asiakashyötyyn. Saara tekee myös visuaalista muotoilua, mutta aina suurempana kokonaisuutena. Aina on löydettävä isompi kuva tai projekti, johon Saara sitoutuu. Saaralle työ on intohimo. Hän uskoo, että jos työ on intohimo, niin se on parasta sekoittaa täysin omaan elämään. Hän ei usko, että voisi työskennellä toimistolla klo 8-16.
Muutos tulee. Vanhoilla opetusmenetelmillä ei voi opettaa ketään. Digitalisaatio ei saa kuitenkaan olla itsearvo, vaan sen täytyy olla mahdollistajana yhteiselle vuorovaikutuksen kentällä, johon osallistuu muun muassa opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Opettajien hitaus ja jopa digisyrjäytyneisyys on haitannut koulujen digitalisoitumista. Nina kommentoi Skypen välityksellä näin: "Digitaalisuuteen on siis lähdetty laite edellä. Opettajathan hallitsevat sisällön, uutta heille on ennen kaikkea digitaalisuus, eikä siihen ole selkeää ohjeistusta, miten ja millä toimitaan. Alussa olisi hyvä olla selkeät ohjeet ja työkalut, jotta kaikki opettajat pääsevät alkuun." Muutosmuotoilun visio

Mikä on muutosmuotoilun visio? Sen voi peilata johonkin työhön. Ei kuitekaan käy, että sanoo "haluan tehdä mainoksia". Saara haluaa enemmän ja jotakin syvempää. Kursiivilla vision tuottama asiakashyöty. 
 • Tuottaa tehokkaasti arvoa ihmisten elämään. Ihmiset= asiakkaat, työntekijät sekä muutosmuotoilija. Arvo = Henkilökohtainen hyöty. Tehokkuus = Käytetty resurssi on pienempi kuin saavutettu hyöty. Asiakas saa asiakkaalle merkityksellistä arvoa.
 • Edistää alojen välistä yhteistyötä ja purkaa turhia rakenteita, sekä vertikaalisia että horisontaalisia. Saada ihmiset ymmärtään, että he ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa. Piilevien toimintatapojen ja yhteistyövoiman hyödyntäminen.
 • Maailma ja työelämä muuttuu. Työelämän pitää pystyä hyödyntämään paremmin tekijöiden osaamista. Osaajien pitäisi löytää paremmin paikkansa työelämässä. Piilossa olevien voimavarojen yhdistäminen.
 • Onnellisen ympäristön luominen. Innostuksen ja hyvän olon jakaminen omalla tekemisellään. Innostusta ja draivia jatkaa eteenpäin.
 • Niiden normien ja titteleiden purkaminen, jotka sitovat ihmiset tiettyyn muottiin ja tiettyyn toimintatapaan. Potentiaalin vapauttaminen, ihmisten vahvuuksien tunnistaminen, turhilta rekrytoinneilta välttyminen.
 • Kuvan merkitys yhteiskunnan ja yritysmaailman murroksessa on meidän välityksellämme yhä merkittävämmässä roolissa. Kuva selkeyttää, nopeuttaa, virkistää ja voimaannuttaa.
 • Reduce waste, boost productivity and joy of life.
 • Räjäyttää monimutkaiset rakenteet. Aikaa ei tuhlaudu turhaan. Päästään tekemiseen heti kiinni. Asiakas pystyy toimimaan resurssiiviisaasti. Resurssit vapautuvat oleelliseen.
 • Muutosmuotoilussa ajatellaan yleisen normin ulkopuolelta. Keskitytään olennaiseen ja minimoidaan turha tekeminen. Uusien ajattelutapojen tuominen ja osaamisten suuntaaminen. Osataan ottaa tietyt lasit silmille ja irroittautumaan omasta roolista.
 • Yhteistyö alojen välillä. Uudet näkökulmat ja out of the box -ajattelu. Rajattomuus.
 • Oman potentian aktualisoituminen. Luomaan omalla osaamisella lisäarvoa jollekin muulle asiakkaalle tai palvelun ostajalle - ympäristöystävällisesti. Saa alati kehittyvän ja hyvin kilpailukykyisen resurssin käyttöönsä.
 • Rakentaa rikasta, monimuotoista ja tuottavaa työelämää. Kannattava kasvu.
 • Menneisyyden myyttien murtaminen. Yhteiskunnan aktiivinen toimija, joka tekee mielenkiintoista työtä ja saa siitä palkkaa. Tarjota jotakin erityistä, luksusta parasta. Estetiikkaa ja luovia ratkaisuja.
 • Muutosmuotoilija muotoilee elinympäristön harmooniseksi ja elinvoimaseksi, henkiseksi ja fyysiseksi tilaksi. Meidän asiakas saa oikeita ja sitoutuneita asiakkaita. Himoa ja draivia herätä uuteen päivään.
 • Tarpeeksi laaja katsantakanta, jotta pystyy yhdistämään harmoonisia asioita. Ymmärrät erilaisia näkökulmia. 


Muutosmuotoilun työkalutMiten pystymme tuottamaan erinomaista palvelua? Palvelua, joka ylittää odotukset ja jolla saamme suoraa liiketoiminnallista hyötyä? Miten saamme asiakkaan sitoutumaan? Miten synnytämme yhteisen ymmärryksen muutosmuotoilijoina ja asiakkaiden kanssa? Miten saamme aikaan vetovoimaisen vuorovaikutuksen kentän?
 • Asiakkaan tiedot
 • Asiakkaan kilpailijat
 • Selkeä tavoite
 • Tarjous
 • Raportointi, mittarointi, palaute
 • Aikataulutus. Pysytään aikataulussa asiakkaan kanssa.
 • Laskutus
 • Selkeä lopetus
 • Yhtenäinen visu
 • Yhteiset arvo yhteisesti sovitut pelisäännöt, Ongelmatilanteiden selvittäminen, Jotain kivaa edes kerran tai kaksi?
 • Keskustelu asiakkaan kanssa yhteisen ymmärryksen luomiseksi.Ubiikki


Miettikää, että mitä ubiikki oppiminen on teille ja teidän työssä? Mitä se on digitaalisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti? Mitä se on tarjouksissa ja myynnissä? Saaralla se on niin, että hänen referenssinsä on ubiikisti jossakin. Mitä saatte ubiikilla oppimisella aikaa? Alla Saaran esimerkki.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti