1.12. Toiminnan kehittäminen ja innovointi

Kari Lassila - Toiminnan kehittäminen ja innovointi

Kari on KTM Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta. Hän puhuu meille tietojohtamisesta, toiminnan kehittämisestä ja innovoinnista.


Tietojohtaminen

Tietojohtaminen liittyy organisaation tiedon ja osaamisen hallintaan sekä organisaation kehittämiseen näiden avulla. Organisaation tulee tunnistaa organisaation tietovarat ja tiedon tarpeet sekä organisaation osaaminen ja osaamistarpeet.

Organisaation osaaminen on yksilöiden osaamista, jota kautta muodostuu organisaation osaaminen. Oleellista organisaation osaamisessa on sen jäsenten yhteistyö, tiedon jakaminen, osallistaminen ja halu kehittää toimintaa.

Tietojohtamisen käsitteen alle sijoittuvat aineettoman pääoman johtaminen, tiedon jako, innovointi ja oppiva organisaatio. Aineeton pääoma on sitä, mitä ei pystytä tilinpäätöksiin eksaktisti kirjaamaan, kuten mitä organisaatio osaa, miten organisaatiossa jaetaan ja luodaan tietoa tai miten innovoiva ja oppiva organisaatio on. Toki näitä voidaan sanallisesti arvioida, mutta vertailukelpoisia numeraalisia arvoja on vaikea aineettomalle pääomalle antaa.Kaiken tiedon keruun, -hallinnan ja oppimisen taustalla on organisaation tarve kehittyä yksilöidensä kautta. Halutaan tunnistaa mitä osataan ja millaisia osaamistarpeita organisaatiossa on. Tiedon jakamisella ja yksilöiden oppimisella halutaan saada aikaan ideoita organisaation kehittämiseksi ja menestymisen takeeksi.

Menestymistä takaavat ideat voivat olla moninaisia liittyen esim. asiakashankintaan, työhyvinvointiin, tuotteisiin tai organisaation rakenteeseen ja -toimintaan. Kaikki ideat vaativat kehittäjän mieltä, jossa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai toimintatapoja tarkastellaan uusista näkökulmista, mahdollisesti uuden tiedon valossa, ja hoksataan jotain uutta, muutettavaa ja kokeilemisen arvoista.

Mikään organisaatio ei ole immuuni ympärillämme tapahtuvalle jatkuvalle muutokselle halusi se sitä tai ei. Organisaatio on jatkuvasti kilpailutilanteessa olemassaolostaan ja tästä tulee jatkuva kehittymisen tarve. Olemassaolon ehto yrityksissä on taloudellinen tulos, mutta laajemmin ajatellen myös se, että organisaatiolle on tarve. Tämä koskee myös voittoa tavoittelematonta organisaatiota. Jos emme ole tarkkana maailman muutoksissa, voimme joku päivä huomata, että tehtävämme hoituu jotenkin toisin ja organisaatiomme olemassaolon tarve on hävinnyt.

Jos joku muu taho tekee organisaation tehtävän paremmin, se valtaa markkinoita, on kyse sitten tuotteista, palveluista tai vaikkapa opiskelijoiden hankkimisesta. Olemalla valppaana muutoksessa ja kehittämällä jatkuvasti toimintaamme ansaitsemme olemassaolomme.

Asiat muuttuvat ympärillämme ja meidän tulee reagoida muutokseen. Parhaimmillaan tuotamme itse sitä muutosta, joka vie asioita eteenpäin.

Taina Riikonen - TE-toimiston tervehdys


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti